Aile İşletmeleri Yönetimi, Aile Anayasaları

  • Anasayfa
  • Aile İşletmeleri Yönetimi, Aile Anayasaları

Aile İşletmeleri Yönetimi, Aile Anayasaları

Aile İşletmeleri Danışmanlığı

 

Aileler tarafından sahip olunan ve işletilen çok sayıdaki köklü, saygın ve başarılı firma, aile geleneklerini korumuş ve nesilden nesile el üstünde olan özel birer kültür değeridir.

 

Bu firmalar ve sahipleri için, kökleri büyük kurucularının vizyonuna dayanan kurum kültürü ve kurumsal yönetim konularıyla bağlantılı aile ilişkileri en az rekabetçi kalmak kadar önemlidir.

 

İş, aile içindeki hareketlere gelince, gelenekler ve kurucu ya da sahip ailenin değerleri, çoğu zaman kâr marjları veya önemli iş kararları alma sürecinden daha önemli hale gelmektedir.

 

Böyle durumlarda, özellikle de veraset yönetimi zorlaşmakta ve bir meydan okumaya dönmektedir. Potansiyel anlaşmazlık alanları; nesil değişimi, değerlerde değişim, yatırım kararları, liderlik tarzı, kar paylaşımı, ve benzeri konularda ortaya çıkmaktadır.

 

Çoğu zaman iş ve aile arasındaki bu iç gerilimi yönetmek için bir dış uzman gereklidir. Bu uzmanlar, yönetim metodolojileri yeterliliğinin yanı sıra, sizin duygularınızı, ihtiyaçlarınızı ve fikirlerinizi ifade etmek için güvende hissedeceğiniz bir gerginlik yumuşatıcı ortamı yaratma konusunda oldukça yeteneklidirler.

 

Deneyimlerimiz, doğru yapıldığı zaman, aile-iş geçişlerinin hem duygusal hem de maddi açıdan çok ödüllendirici olabileceğini göstermektedir. İlk adım her zaman aile üyelerinin kurucuları tarafından temelleri atılmış olan iş felsefesi ile uyumunu sağlamak olmalıdır. Hem aileye hem de şirkete fayda sağlayacak olan en iyi kararlar, bu yöntemle, empatik ama objektif uzmanlarımızın ustalık dolu rehberliğinde alınmış olur.

 

Hızlı yaşayıp genç ölmemek için...

Yapılan araştırmalar, dünyada ikinci kuşağın yönetiminde varlığını  sürdürebilen  şirketlerinin oranının %12’den az olduğunu göstermektedir. Bu açıkça işaret etmektedir ki; işletmelerin zamanla büyümesi, teknolojideki hızlı değişim, rekabet, ekonomik krizler ve küreselleşme gibi nedenlerle işletmelerin işin uzmanları tarafından yönetilmesi, bir başka  deyişle “kurumsallaşma”ları kaçınılmaz olmuştur.

 

Aile şirketlerinde kurucular, girişimci ruha, güçlü liderlik yeteneklerine ve vizyonuna sahip olan kişilerdir. Ancak, işletmeler belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında artık kurucular tarafından kontrol altında tutulamamakta, doğru riskler alınamamakta, sürekli gelişen; sermaye, işgücü ve bilgi gibi mutlak sistem girdilerinin işletmelere temini mümkün olamamaktadır.

 

Bu nedenlerden dolayıdır ki bir şirketin kurumsallaşmadan, uzun vadede kişilerden bağımsız bir şekilde ayakta kalabilmesi ve kamuoyuna mal olması imkansızdır.

 

Kurumsallaşma Bir Aile Şirketine Ne Sağlar?

• Aile, hissedar ve çalışan ilişkilerinde sağlık,

• Çatışmayan aile ve şirket amaçları,

• Sağlanan hedeflerle yönetim,

• İtibarın güvenli yönetimi,

• Şirketin uzun vadeli yönetimine odaklanma,

• Kişilerden bağımsızlık,

• Kaynakların doğru kullanılması,

• Bilgi destekli büyüme,

• Yönetim standardizasyonu,

• Nepotizmin engellenmesi,

• Adalet duygusunun yerleşmesi,

• Çalışanların iş doyumu, aidiyet ve bağlılık,

• Doğru riskleri analitik bir şekilde alabilme iç görüsü,

• Sağlıklı halef devri,

• Çatışmaların engellenmesi,

• Değer-yargı standardizasyonu,

• Gelişen operasyonel etkinlik ve verimlilik,

• İç kontrol sistemi,

• Müşteri sadakat ve memnuniyeti,

• Çalışanların yönetime katılması, veri akışı

• Şeffalık ve objektivitenin - hesap verilebilirliğin sağlanması,

• İhtiyaca göre şekillenen, dinamik ve optimize edilmiş bir organizasyon,

• Belirsizliklerin minimizasyonu,

• İş sürekliliği.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.