Due Diligence Süreç Denetimi            

  • Anasayfa
  • Due Diligence Süreç Denetimi            

Due Diligence Süreç Denetimi            

Due Diligence (Durum Tespiti) Danışmanlığı

Şirketler, pazar paylarını artırmak amacı ile varlıklarını rekabetçi fiyatlarla elden çıkarmayı veya yeni varlık satın almayı hedefleyebilirler. Her iki durumda da geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için söz konusu işlemin yaratacağı değer ve riskler analiz edilmelidir.

 

Genelde belirsizlik şeklinde yanlış bir tanımlama ile karşı karşıya kalan “risk” ifadesi, iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Riskler, süreç adımlarının yöneticiler tarafından tam olarak tahmin edilememesinin ve öngörülememesinin sonuçlarıdır.

 

Bu nedenle, kurumların değer yaratabilmeleri, faaliyetleri ile ilgili karşı karşıya olunan risklerin doğru bir şekilde yönetilmeleri ile mümkün olabilecektir. Kurumların karşılaştıkları her fırsat, riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kurumların sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarında risklerini etkin bir şekilde belirlemek, ölçmek ve yönetmek son derece önemli bir etkendir.

 

CONPECTUS, bu kapsamda yeni yapılanma ve finansman modeliyle bağlantılı olan muhasebe, hukuk ve vergi konularını incelenmesini ve bunları birbirinden bağımsız olarak inceleyen tüm iş paydaşlarının bütünsel denetimini sağlayarak, kurumsal finansman strateji ve süreçlerinin, genel şirket hedefleriyle uyumlu olup olmadığı ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirerek, doğru kararlar alınmasına destek olmaktadır.

 

CONPECTUS ekibi, finansman kaynaklarından bağımsız hareket ederek, şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere odaklanmakta, tarafsız ve bağımsız görüş sunmaktadır.

 

Tüm dünyada şirketlerin, finans kuruluşlarının ve kamu sektörünün kurumsal finansman projelerinde objektif ve tarafsız görüş sunan CONPECTUS, bu çerçevede müşterilerinin geleceklerini belirleyecek önemli kararları almalarına destek olurken, değer katan çözümler sunmaktadır.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.