Şirket Değerleme

Şirket Değerleme

Şirket Değerleme Danışmanlığı

Değerleme, şirketlerin etkin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanması sırasında  gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Değerleme, çoğunlukla tartışmalı ve öznel bir konu olup, şirketin, piyasanın, rakiplerin, değerlemeye konu varlıkların, finansal ve finansal olmayan bilgilerin, hukuki ve düzenleyici uygulamaların derinlikli incelemesini gerektirir. Değerleme danışmanlığı, analiz, deneyim ve profesyonel görüşün doğru karışımını gerektirmektedir.

 

Uzman CONSPECTUS partner ekibi, işlem süresince şirketlerin, gelir getiren varlıkların, borsaya kote olan veya olmayan menkul değerlerin, fikri mülkiyet haklarının ve maddi olmayan duran varlıkların tüm yönleriyle değerlemesinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

 

• Stratejik, operasyonel ve finansal değerleme, fizibilite

• Nakdi olmayan yükümlülüklerin değerlenmesi

• Risk ve duyarlılık analizleri

• Stratejik kararların şirket değeri üzerindeki etkilerinin analizi

• Fiyat aralığı ve getiri tahmini

• Yeniden yapılandırma sürecinde değerleme çalışmaları

• Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi

• Satın alma fiyatının ayrıştırılması, finansal modelleme

 

Şirket Değerlemesi Neden Yapılır?

• Bir yatırımcı için hedef şirketin değerini/alım fiyatını bulma adına,

• Şirketin değerini etkileyen temel unsurları keşfetmek için,

• Hissedarların şirketlerinin yatırımcı gözündeki değerini öğrenmeleri için,

• Finansal raporlama amacıyla maddi ve maddi olmayan duran varlıkların (ticari markalar, patentler, kontratlar ve müşteri ilişkileri vb.) değerlemelerine ihtiyaç duyulduğunda,

• Büyük bir satın alma, tasfiye veya grup içi yeniden yapılanma aşamasında,

• Düzenleyici kuruluşların belirlemiş olduğu gereklilikleri yerine getirmek için resmi bir belge gerektiren işlemler gerçekleştirildiğinde,

• Hisse senedi artışı aşamasında,

• Sermaye veya borç finansmanı arttırmak amacı ile destekleyici kanıtlar talep edildiğinde,

• Hissedar ya da ortaklık anlaşmazlıkları veya azınlık paylarındaki sorunları çözme aşamalarında,

 • Yatırım portföylerinde halka açık olmayan kısımların değerlendirilmesinde ve değerlerin izlenmesinde,

 • Değerlenmesi ve değerlerinin izlenmesi gereken halka açık olmayan yatırım portföylerine sahip olunduğunda,

• Halka açık olmayan hisselere dayalı hisse tazminatlarının planlanmasında,

• Değer düşüklüğü tespiti için yardıma ihtiyaç duyulduğunda,

• Bir satın alma işleminden sonra, UFRS-III kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasının nasıl gerçekleştirilebileceğini belirlemek için,

• Olası bir satın alma sonrasında oluşacak bilançonun yatırımcı şirketin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerinin saptanabilmesi için,

• Şirket değerinin nasıl arttırılabileceğini ve büyüme stratejilerinin nasıl desteklenebileceğini algılamak için,

• Şirketin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisini görmek için,

• Yatırım projesinin karlılığının “nasıl ölçebileceği” sorusunun yanıtını bulabilmek için,

• Şirketin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısını görebilmek adına.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.