M&A - Şirket Birleşmesi, Ortaklıklar ve Satın Almalar

  • Anasayfa
  • M&A - Şirket Birleşmesi, Ortaklıklar ve Satın Almalar

M&A - Şirket Birleşmesi, Ortaklıklar ve Satın Almalar

M&A - Mergers & Acquisitions / Birleşme ve Devralmalar

CONSPECTUS  iş danışmanlarının kurumsal gelişim süresince olağanüstü sonuçlar yaratacak hizmetler verebilmelerini sağlayan kişisel objektif içgörü ve tecrübeleri, CONSPECTUS’un sunmuş olduğu hizmetlerin başarıya ulaşmasında anahtar rol oynar. Partner danışmanlarımız, sahip oldukları tecrübe ve müşterilerle sinerji yaratabilecek yönetsel becerileri gösterebilme kabiliyetlerine göre özenle seçilmişlerdir.

 

Bizler, CONSPECTUS iş danışmanları olarak, müşteriler için gerçekten fark yaratmak, başarılı sonuçlar ve müşteri memnuniyeti ile dolu bir geçmişe sahip olmak için, CONSPECTUS organizasyonunun gücünü ve değerini, bir kaldıraç olarak kullanırız.

 

Başarılı yöneticileriniz sıklıkla yüksek riskli kararlar almaya alışık olsalar dahi, bu süreçlerin stratejik sorunları ile başa çıkmak için hazır ve deneyimli olmayabilecekleri unutulmamalıdır. Zira Birleşme ve Satın Alma süreçlerindeki işlemlerin yapısı, içerdiği yüksek risk nedeni ile operasyonel kararlardan önemli farklılıklar gösterebilir.

 

Böyle işlemler iyi kurgulanmış bir stratejik yaklaşım gerektiren araçlara ihtiyaç duyarlar. CONSPECTUS, bu süreçlerde hem alıcı hem de satıcı tarafında gereken tüm denetim ve desteği verebilecek uzmanlık ile deneyime sahiptir.

 

Unutulmamalıdır ki anlaşmaların bir çoğu modelin doğru kurulamadığı, başlangıç aşamalarında ya da etkileşimli süreçlerin ve sözleşmelerin bütünsel olarak iyi denetlenmediği, uzun vadeli stratejilerin geliştirilemediği veya organizasyonun tüm yapısına doğru bir şekilde iletilemediği sonuç aşamalarında başarısızlığa uğrar.

 

Tüm bu konularda yanınızda olacak CONSPECTUS’un birleşme ve satın alma danışmanları, strateji ve fırsatların geliştirilmesinden, sürecin yürütüm ve denetimine, kapanış sonrasında ise entegrasyon ile kurumsal gelişim süreçlerininin tüm aşamalarında taktiksel ve operasyonel yardım sunabilme konusunda da mükemmel olarak donanmışlardır.

 

Denklemin her iki tarafındaki müşterilerin ihtiyaçlarına da cevap veririz.

ALICI TARAF

Portföy fırsatları arayan yatırımcı gruplar

Satın alma fırsatları arayan kurumsal firmalar

Şirket alım stratejileri ve fırsatları geliştiren şirketler

Tanımlı satın alma stratejileri olan şirketler

 

SATICI TARAF

Ek/alternatif finansman arayan işletmeler

• Küresel veya ülke içi büyüme ya da pazara hakim olma isteği

• Dar boğazdan çıkma beklentisi

• İş geliştirme, mal ve hizmet üretiminde çeşitlendirme isteği

• Ölçek ekonomilerinden de yararlanarak maliyetlerinde kısıntıya gitme ve dolayısıyla karlarını arttırma isteği

 

Stratejik partner arayan işletmeler

• Rekabeti ortadan kaldırma güdüsü

• Yeni ve uluslararası pazarlara girme beklentisi

• Bilgi ve teknolojik gelişim ihtiyacı

• Aile üyelerinin ya da görevdeki profesyonellerin, işletmenin teknik ve yönetsel ihtiyaçlarını karşılayamaması, yönetim anlayışının iyileştirilmesi beklentisi

• Üretim sinerjisi oluşturma beklentisi

• Artan rekabet ortamına ayak uydurmada yaşanan zorluklar

 

Aile şirketi sorunları yaşayan şirketler

• Kuşak anlaşmazlıkları ve aile işlerini devam ettirememe endişesi, kurumu geleceğe taşıyacak aile bireylerinin olmaması

• Aile genişledikçe ortaya çıkan diğer sorunlar

 

Satışa çıkmış işletmeler

• Sektörde yaşanan sıkıntılar ve bunları önceden görüp en doğru zaman ve fiyatla çıkma dürtüsü

• Sektörden çekilmeyi amaçlayan şirketler

• Finansal açmaz

• Bölünmeler

 

Girişim sermayesi çıkış sürecinde olan şirketler

 

Özsermaye müzakeresi yapmak isteyen şirketler

 

 

BİRLEŞME VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Stratejik Planlama

• Firma temellerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

• Net bir strateji ve yaklaşımın geliştirilmesi

• Zamanlama

• Dikkate değer hedefler ve fırsatlar

• Amaçlar ve alternatifler

• Pazar gelişim potansiyeli

 

Fırsat Geliştirme

• Yatırım ve finansman kaynakları

• Pazarı anlama

• İş modellerini anlama

• Uluslararası pazarlara giriş desteği

• Uzun vadeli büyüme sinerjileri

• Gizlilik ve şirket durum tespiti (Due Diligence)

 

Anlaşma Yönetimi

• Fiyat, işlem yapısı

• Şirketi satışa hazırlama

• Pazarlık stratejisi ve teklif hazırlama

• Hazırlık ve süreç optimizasyonu

• Entegrasyon planlaması (Teknik ve Yönetsel Faktörler)

• Yönetim bilgi akışı

 

Entegrasyon Yönetimi

• İletişim

• Koruma ve koçluk

• Liderlik ve insan kaynağı gelişimi

• Değişim yönetimi

• Saklı maliyetler - Ortaya çıkarma ve öğrenme

 

Değerleme Hizmetleri

• Varlık değerleme (Maddi ve Maddi Olmayan)

• Marka değeri saptama

• İş planı değerleme

• Finansal modelleme

• Stratejik karar-etki analizi

• Fizibilite

 

Süreç Denetimi

• Tüm paydaş ve süreçlerin denetlenmesi

• Bütünsel sözleşme denetimi

 

Kurumsal Gelişim

• Tanıma ve anlama

• Kültürel farklar

   • Müşteriler

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.