İŞ SÜREKLİLİĞİ

Olağanüstü bir durum sonrasındaki süreçte gösterilen yönetim becerisi; şirket imajının, nakit akışının, pazar payının ve çalışanların can güvenliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İş Sürekliliği Yönetimi, olası bir kriz anında ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve devamında işlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan aksiyonları ve izlenecek stratejileri içeren bir risk yönetimi sistemidir...

ŞİRKET SATIŞI VE BİRLEŞMELER

Yüksek riskli kararlara alışık olsa da, yöneticileriniz bu sürecin stratejik sorunları ile başa çıkmak için donanımlı olmayabilir . Pragmatik Çözümler'in bu süreçlerde hem alıcı hem de satıcı tarafında gereken tüm denetim ve desteği verebilecek uzmanlık ile deneyime sahiptir...

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Değişim kaçınılmaz ve sürekli bir faktördür. Değişimi etkili yönetmek için zihinsel ve fiziksel yeniden ise sadece hem hayatta kalmayı değil aynı zamanda rakiplerinizin ile başa çıkmak içinde anahtardır. Süreçteki zorlu kararlarda kritik ve objektif değerlendirmeler de profesyonel bir dış destek ister çoğu zaman...

<---***by_aybars backlink and hacklink bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler***--->
Cihan Davşan Instagram facebook cihan davşan Cihan Davşan Twitter
www.georgiann.club - www.shirl.club - www.filmkampusu.com - www.mendy.club - www.barbera.club - www.bluesky13.club - www.laverne.club
<---***by_aybars backlink and hacklink bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler***--->
Cihan Davşan Instagram facebook cihan davşan Cihan Davşan Twitter